Soutěžní kategorie

  1. design
  2. fotografie
  3. kvalita tisku a celkové zhotovení
  4. osobité ztvárnění celebrit
  5. vyjádření sociální role
  6. stolní kalendář
  7. digitální tisk

Přihlášené kalendáře budou hodnoceny na základě těchto kritérií:

výtvarné řešení a nápaditost zpracování,
fotografie,
ideový dosah,
sociální a společenský obsah,
kvalita tisku a provedení